Corona protecol

Voetrelax volgt de corona richtlijnen van het RIVM. Zo hanteren wij de triagevragen die door het RIVM zijn opgesteld.

  Naam

  E-mail

  Telefoonnummer

  Heeft u nu huisgenoten met Corona?

  Heeft u nu één van deze verschijnselen?
  a. hoesten, kuchen of niezen;
  b. koorts (38⁰C of hoger);
  c. kortademigheid.

  Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen?

  Bent u in thuisisolatie?

  Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking.

  Heeft u een griepprik gehad?

  Heeft u nu één van deze verschijnselen?
  a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
  b. keelpijn;
  c. hoofdpijn;
  d. moeheid;
  e. diarree of buikklachten.

  Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door mij en in samenspraak met jou als cliënt.
  Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.

  Ik ga akkoord met de privacyvoorwaarden. Lees hier onze privacy voorwaarden (*)